Wspólnoty w parafii

W parafii Opatrzności Bożej w Bielsku-Białej działa wiele wspólnot dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych.

Zachęcamy do zapoznania się z działaniem poszczególnych grup i dołączenia. Każda ze wspólnot, poprzez swój indywidualny charyzmat i działanie – ubogaca naszą parafię. Zapraszamy serdecznie.

AKCJA KATOLICKA

Szczegółowe informacje dot. wspólnoty znajdziesz tutaj: Akcja Katolicka Diecezji Bielsko-Żywieckiej

APOSTOLAT MARGARETKA

Szczegółowe informacje dot. wspólnoty znajdziesz tutaj: Apostolat Margaretka 

Apostolstwo dobrej śmierci

Apostolstwo Dobrej Śmierci jest zrzeszeniem modlitewnym, które przypomina o konieczności dobrego przygotowania się do ostatecznego spotkania z Bogiem...

Wstępujący do Stowarzyszenia, poprzez swoje modlitwy i ofiary, pragną wyjednać – dla wiernych katolików – wytrwanie w łasce uświęcającej, dla obojętnych religijnie i dla grzeszników – łaskę nawrócenia, oraz dla wszystkich – dobrą i świętą śmierć. Realizując powyższe cele, należący do Stowarzyszenia kierują często swe myśli ku wieczności, starają się wystrzegać grzechu by wzrastać w dobru, by w ten sposób być gotowym na śmierć w każdej chwili życia.

Spotkania wspólnoty odbywają się w drugi poniedziałek miesiąca, po Mszy św. o godz. 18.00, celebrowanej w intencji apostołów Dobrej Śmierci.

kontakt do zelatora: 604 282 172 (Dorota Pelczarska)

OAZA Ruch Światło-Życie

Oaza młodzieżowa - czyli Ruch Światło-Życie to grupa młodzieży, która gromadzi się na cotygodniowych spotkaniach formacyjnych...

Na spotkaniach czytamy i rozważamy Słowo Boże, aby stawało się dla nas światłem i staramy się je przekuwać na konkretne postawy w naszym życiu. Podejmujemy także różne inicjatywy w parafii, wyjeżdżamy na weekendowe rekolekcje w ciągu roku, a zwieńczeniem naszej formacji są 15-dniowe rekolekcje przeżywane podczas wakacji.

Więcej szczegółów znajdziesz tutaj: www.bzoaza.pl

Krąg Biblijny

Krąg biblijny tworzą osoby, które chcą nieco głębiej sięgnąć do biblijnych tekstów...

Krąg biblijny  tworzą osoby, które chcą nieco głębiej sięgnąć do biblijnych tekstów. To dobry element formacji duchowej.  Spotkania Kręgu odbywają się w piątki po Mszy świętej wieczornej w salce.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w spotkaniach zachęcamy do kontaktu z ks. Maćkiem, opiekunem grupy.

Droga Neokatechumenalna

Droga Neokatechumenalna została zapoczątkowana w latach sześćdziesiątych w jednym z ubogich przedmieści Madrytu...

Droga Neokatechumenalna została zapoczątkowana w latach sześćdziesiątych w jednym z ubogich przedmieści Madrytu, przez Kiko Argüello i Carmen Hernández. W 1974 roku Kongregacja Kultu Bożego określiła to doświadczenie mianem „Drogi Neokatechumenalnej”. 

W 1987 roku w Rzymie otwarto Misyjne Międzynarodowe Seminarium „Redemptoris Mater”, przyjmujące młodzieńców, których powołanie dojrzewa we wspólnocie Neokatechumenalnej, i którzy gotowi są pójść na cały świat. Dziś w świecie istnieje ponad sto diecezjalnych misyjnych seminariów „Redemptoris Mater”, między innymi w Warszawie i Łodzi.

W Polsce Droga Neokatechumenalna jest obecna od 48 lat. Pierwsze katechezy w 1975 r. przeprowadził z ekipą włoskich katechistów wędrownych w Lublinie o. Alfred Cholewiński SI.

Podczas pontyfikatu papieża Benedykta XVI, w roku 2008, Papieska Rada do spraw Świeckich ostatecznie zatwierdziła Statut Drogi; w roku 2010 Kongregacja Nauki Wiary zatwierdziła doktrynalne Dyrektorium Katechetyczne.

W naszej Parafii Droga Neokatechumenalna została otwarta 9 lutego 2013 roku.

Obecnie w Parafii jest 5 Wspólnot. Dwa razy w roku (na wiosnę i jesień) w naszej Parafii mają miejsce katechezy dla umocnienia wiary. 

Odpowiedzialny za Drogę Neokatuchmenalną: ks. Andrzej Mojżeszko

Droga Neokatechumenalna na postawie STATUTU

Art. 1 [Natura Drogi Neokatechumenalnej] 

 

1. Naturę Drogi Neokatechumenalnej zdefiniował Jego Świątobliwość Jan Paweł II pisząc: „Uznaję Drogę Neokatechumenalną za itinerarium formacji katolickiej ważnej dla społeczeństwa i czasów dzisiejszych”. 

 

2. Droga Neokatechumenalna pozostaje w służbie Biskupom jako sposób diecezjalnej realizacji wtajemniczenia chrześcijańskiego i stałego wychowania wiary, według wskazań Soboru Watykańskiego II i Magisterium Kościoła. 

 

3. Droga Neokatechumenalna składa się z zespołu dóbr duchowych: katechumenat pochrzcielny, stałe wychowanie wiary,  katechumenat chrzcielny, służba katechezie

 

Art.2 [Realizacja Drogi Neokatechumenalnej] 

 

Zgodnie z pragnieniem Papieża Jana Pawła II: „Wyrażam życzenie, by Bracia w Biskupstwie doceniali i wspomagali – razem ze swymi Prezbiterami – to dzieło dla nowej ewangelizacji, aby ono realizowało się zgodnie z liniami zaproponowanymi przez inicjatorów, w duchu posługi Ordynariuszowi miejsca i w komunii z nim oraz w kontekście jedności Kościoła partykularnego z Kościołem powszechnym”.

neocatechumenaleiter.org/pl/

Apostolat Maryjny

Apostolat Maryjny w naszej parafii...

Spotkania w ostatnią środę miesiąca po Mszy wieczornej w salce domu katechetycznego.

Zelator: Emilia Biegun

Strona www. 

Lektorzy i ministranci

Lektorzy i ministranci w naszej parafii...

Spotkania formacyjne służby liturgicznej odbywają się we czwartki po Mszy wieczornej.

Kandydaci spotykają się w środy po Mszy wieczornej (z wyjątkiem ostatniej środy miesiąca).

lsodbz.com (strona diecezjalna)

Strona diecezjalna: www.lsobdz.com

Wspólnota Franciszkańska TAU

Szczegółowe informacje dot. wspólnoty znajdziesz tutaj: WFTAU

Diakonia liturgiczna

Diakonia to grupa dorosłych lektorów i psalmistów, którzy pełnią posługę Słowa Bożego podczas Eucharystii i innych nabożeństw.

Diakonia powstała 7 października 2013 roku.

Spotkania formacyjne w trzecie poniedziałki miesiąca.

Odpowiedzialny: ks. proboszcz Andrzej Mojżeszko

Rycerstwo św. Michała Archanioła

Rycerstwo św. Michała Archanioła to ruch apostolski, którego celem jest wynagradzanie Bogu za grzechy ludzkości...

wypraszanie nawrócenia grzesznikom, oddalanie wszelkiego zła i zagrożeń dla Polski, Kościoła katolickiego i całego świata.

Członkowie Ruchu codziennie odmawiają egzorcyzm prywatny i modlitwy przewidziane statutem.

W każdy czwarty poniedziałek miesiąca o 18:00 odprawiana jest Msza św. w intencji Rycerzy z nabożeństwem ku czci św. Michała Archanioła, a po niej spotkanie.

Zelatorka: Bogumiła Weronowska, tel. 511332133

Duchowy opiekun w parafii: ks. Piotr Niemczyk

Rycerstwo św. Michała Archanioła – w diecezji Bielsko-Żywieckiej (rycerstwobielsko.pl)

Schola parafialna

Szczegółowe informacje dotyczące scholi znajdziesz poniżej:

Schola parafialna – spotyka się na próbach w każdą środę o godz. 19.00 (prócz lipca i sierpnia). Schola śpiewa w kościele parafialnym w III niedzielę miesiąca o godz. 12.00, w czasie celebracji Triduum Paschalnego i innych uroczystości.

Duchowy opiekun: ks. Piotr Niemczyk

www.youtube.com/@scholaopatrznoscbozabielsk3082 

fanpage – https://www.facebook.com/dziczyznawbialej

Straż Honorowa NSPJ

Straż Honorowa Najświętszego Serca Pana Jezusa jest stowarzyszeniem skupiającym ludzi...

pragnących odpowiedzieć na skargę Pana Jezusa w Ogrójcu: „Czy nie mogliście czuwać jednej godziny ze Mną?”.

Jej członkowie starają się swoim wynagrodzeniem i miłością pocieszać Jezusowe Serce, napełnione boleścią z powodu zapomnienia i niewdzięczności ludzkiej. Serce zranione niegdyś na krzyżu włócznią setnika, a wciąż ranione przez nasze grzechy, mimo iż jest Ono źródłem mocy i chrześcijańskiej nadziei. Dewizą Arcybractwa jest więc: cześć, miłość, wynagrodzenie Sercu Jezusa.

 

W tym celu członkowie Straży obierają sobie jedną godzinę w ciągu dnia, aby wśród codziennych zajęć myślą i sercem towarzyszyć Jezusowi obecnemu w tabernakulum, oddawać Mu cześć, wynagradzać i ofiarowywać swoje życie, a nade wszystko wierną miłość.

Spotkania formacyjne: I piątek miesiąca po Mszy wieczornej.

Zelator: Zdzisław Buchta

Duchowy opiekun w parafii: ks. Kamil Białożyt

strazhonorowa.pl

Franciszkański zakon świeckich

Zasady życia franciszkanów świeckich:

REGUŁĄ życia franciszkanów świeckich jest zachowywanie Ewangelii Jezusa Chrystusa przez naśladowanie św. Franciszka z Asyżu, dla którego Chrystus był natchnieniem i centrum życia w odniesieniu do Boga i ludzi. Natchnieni przez św. Franciszka i z nim powołani do odnowy Kościoła franciszkanie świeccy starają się dążyć do doskonałości przez:

  • kształtowanie na wzór Pana Jezusa swojego sposobu myślenia poprzez całkowitą i doskonałą przemianę wewnętrzną, którą Ewangelia nazywa „nawróceniem”,
  • oczyszczanie serca ze złych skłonności, żądzy posiadania i panowania,
  • budowanie braterskiej wspólnoty i ewangelicznego świata w każdej sytuacji,
  • walkę z pokusami przez szerzenie w środowisku pracy i w domu pojęcia powszechnego dobra i braterstwa,
  • niesienie ludziom radości i nadziei w każdym czasie i w każdym miejscu,
  • żarliwą modlitwę: indywidualną i wspólnotową,
  • czynienie miłosierdzia, jak bezinteresowne uczynki dla biednych i potrzebujących.

Spotkania odbywają się w ostatnią sobotę miesiąca.

Przełożona: Alicja Kwaśny

Duchowy opiekun w parafii: ks. Wiesław Greń

fzspolska.pl

Koło misyjne

Szczegółowe informacje znajdziesz poniżej:

Koło misyjne liczy 22 osoby. Spotkania formacyjne odbywają się od listopada do marca o godz. 16.00, a od kwietnia do października po Mszy wieczornej – zawsze w pierwszy poniedziałek miesiąca.

Patronat misyjny: ks. Grzegorz Drewniak oraz klerycy na Sri Lance.

Opieka duchowa: ks. Wiesław Greń

Zelatorka: Elżbieta Stachura

Żywy Różaniec

Szczegółowe informacje znajdziesz poniżej:

Żywy Różaniec w parafii bialskiej założony został w 1860 roku jako Bractwo Żywego Różańca.

Renowacja róż – 2019

11 róż, w tym jedna męska

opiekun: ks. Krzysztof Strzelczyk

Odpowiedzialna za zelatorów: Halina Jankowska, tel. 660-572-440

Strona www: https://rozaniec.eu/

Zespół charytatywny

Celem działalności jest pomoc dla ludzi będących w potrzebie.

Co miesiąc jest wydawana żywność. Wydawanie żywności jest poprzedzone katechezą dla umocnienia wiary. Ponadto parafia przychodzi z pomocą w sytuacjach doraźnych.