Spowiedź święta

„Weźmijcie Ducha Świętego, którym grzechy odpuścicie, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane” (J 20,22-23).

Tymi słowami Pan Jezus ustanowił po swoim Zmartwychwstaniu sakrament pokuty i pojednania, udzielając Apostołom i ich prawomocnym następcom władzy odpuszczania grzechów.

Wszystkie świadome, dobrowolne i ciężkie przekroczenia prawa Bożego muszą zatem być poddane władzy sędziowskiej, ustanowionej przez samego Chrystusa w Kościele katolickim, czyli muszą być szczegółowo wyznane przed upoważnionym następcą Apostołów, to jest biskupem lub kapłanem.

Sakrament pokuty i pojednania sprawowany jest w naszym kościele:

w dni powszednie

pół godziny przed każdą Mszą św. (oprócz Mszy św. o godz. 10.00) do jej rozpoczęcia

w niedzielę i święta

pół godziny przed każdą Mszą św. (do jej rozpoczęcia)

w I piątki miesiąca

od 16.30 do 18.00 

w I piątki miesiąca w lipcu i sierpniu

od 17.00 do 18.00

w czasie rekolekcji

spowiedź według podawanego porządku

W CZASIE MSZY ŚW. NIE MA SPOWIEDZI

Zachęcamy do korzystania z sakramentu pokuty i pojednania w dni powszednie. W kościele na stolikach dostępny jest folder rachunku sumienia.