Bierzmowanie

Sakrament bierzmowania może i powinien przyjąć każdy ochrzczony, a jego zaniedbanie jest wielką stratą łask Bożych. 

Przygotowanie do sakramentu bierzmowania odbywa się w parafii zamieszkania

Nie jest związane ze szkołą, do której się uczęszcza

W naszej parafii trwa dwa lata

Zgłoszenia kandydatów (klasa 8 SP) odbywają się we wrześniu

Sakrament bierzmowania w naszym kościele udzielany jest co roku w czerwcu

Informacja dla dorosłych, którzy z różnych przyczyn nie przyjęli sakramentu

Zapraszamy do indywidualnego przygotowania pod okiem duszpasterzy. 

Kto może zostać świadkiem bierzmowania i jakie formalności powinien wypełnić

Świadek bierzmowania jest współodpowiedzialny za rozwój wiary u kandydata do tego sakramentu

Z zasady powinien to być chrzestny kandydata

Ma ukończone 16 lat i przystąpił do sakramentu bierzmowania

Jest w pełni praktykującym katolikiem

nie posiada żadnych przeszkód do korzystania z sakramentów (np. ma zawarty ślub kościelny)

dostarczył ze swojej parafii zamieszkania zgodę na pełnienie godności świadka

Przed pełnieniem godności świadka przystąpił do sakramentu pokuty i pojednania

Plan obowiązków dla kandydatów do sakramentu bierzmowania z obu roczników

Obowiązkowa obecność na Mszy św. w niedzielę i święta nakazane

Pozostałe informacje będą podawane na bieżąco