I Komunia święta 

Do I Komunii św. przygotowują się dzieci od pierwszego etapu edukacyjnego. 

Przygotowanie bezpośrednie rozpoczyna się w kl. III szkoły podstawowej i obejmuje:

katechezę w szkole,

spotkania w parafii dla dzieci,

formację i przygotowanie duchowe dla rodziców i całej rodziny.

Potrzebne dokumenty oraz wymagania:

zaświadczenie o chrzcie św. dziecka

(jeżeli dziecko nie przyjmowało tego sakramentu w naszej parafii, trzeba je uzyskać w parafii chrztu dziecka)

pozwolenie na udzielenie I Komunii św. w naszej parafii

(jeżeli dziecko jest spoza naszej parafii, trzeba je uzyskać z parafii, na terenie której się mieszka, a nie tylko jest się zameldowanym)

obowiązkowa coniedzielna obecność na Mszy św.

obecność na Mszy św. w pierwszy piątek miesiąca i poszczególne dni okresu liturgicznego wyznaczone przez księdza opiekuna

obecność na spotkaniach i celebracjach przygotowujących do I Komunii św.

dostosowanie się do zaleceń księdza opiekuna, przygotowującego dzieci do I Komunii św.