Małżeństwo

Sakrament małżeństwa to święta, nierozerwalna wspólnota osób ochrzczonych, powołanych przez Boga do miłości i wierności oraz do przekazywania życia.

Wielka godność tej wspólnoty domaga się, aby narzeczeni potraktowali poważnie przygotowanie do małżeństwa.

Formalności, jakie trzeba załatwić: 

Rezerwacji terminu ślubu należy dokonać osobiście w kancelarii parafialnej mniej więcej rok przed planowaną datą; w kancelarii otrzymuje się „folder dla narzeczonych” (w przypadku rezygnacji należy niezwłocznie powiadomić o tym parafię).

Ślub i wszystkie formalności przedślubne załatwia się w parafii narzeczonej lub narzeczonego.

W innych przypadkach należy udać się po zgodę na spisanie protokołu oraz pobłogosławienie małżeństwa do duszpasterza z parafii narzeczonej lub narzeczonego.

Trzy miesiące przed planowanym terminem ślubu należy zgłosić się do kancelarii parafialnej w celu ustalenia terminu spisania protokołu przedślubnego.

  Należy dostarczyć:

Świadectwo chrztu

z parafii, w której narzeczeni zostali ochrzczeni (świadectwo chrztu jest ważne 6 miesięcy)

Świadectwo bierzmowania

jeśli na świadectwie chrztu nie ma adnotacji o sakramencie bierzmowania, należy dodatkowo wziąć zaświadczenie o przyjęciu tego sakramentu z parafii, gdzie miało miejsce

Dokumenty z Urzędu Stanu Cywilnego

jeśli ślub ma być konkordatowy

ostatnie świadectwo z religii

szkolne lub indeks katechizacji

dowód osobisty

lub inny dokument potwierdzający tożsamość

dane świadków

imię, nazwisko, dokładny adres zamieszkania, zawód wykonywany

Świadectwo ukończenia nauk przedmałżeńskich

i odbycia rozmowy w poradni rodzinnej