Namaszczenie chorych

Chory chrześcijanin ma prawo do częstego korzystania z sakramentów świętych. Sakrament namaszczenia chorych umacnia ducha, często uzdrawia ciało i daje moc do zniesienia i ofiarowania Bogu swego cierpienia.

Sakrament chorych przyjmujemy w czasie każdej poważnej choroby i jej nasileń. Zwykle nie częściej niż raz na pół roku.

W naszym kościele sakrament chorych udzielany jest:

W czasie dnia chorego

w terminie podawanym w ogłoszeniach parafialnych

O każdej porze w kościele lub domu chorego na indywidualną prośbę

W czasie wizyt kapłana u chorych [WIZYTY ZGŁASZAMY DO CZWARTKU - PRZED DANĄ SOBOTĄ!!!]

w pierwsze soboty miesiąca od godz. 8.00 do 12.00 i w czasie rekolekcji; chorego należy zgłosić w parafii w kancelarii lub zakrystii osobiście lub telefonicznie – jeśli nie jest wpisany na STAŁĄ LISTĘ

W domu chorego przed przybyciem kapłana przygotować należy:

  • stół nakryty czystym obrusem
  • krzyż, zapalone świece
  • ewentualnie wodę święconą na talerzu

Zachęcamy, by wszyscy domownicy wzięli udział we wspólnej, głośnej modlitwie w czasie udzielania choremu sakramentów świętych.