Chrzest święty

Chrzest jest pierwszym i najważniejszym sakramentem, który czyni nas przybranymi dziećmi Bożymi i włącza do wspólnoty Kościoła.

CHRZTU UDZIELAMY PODCZAS MSZY ŚWIĘTEJ o 14.00 w II i IV niedzielę miesiąca

Wyjątkiem jest czas Świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy, gdy chrzest udzielany jest w drugi dzień tych świąt (informacje dotyczące daty chrztu w tym czasie należy uzyskać w kancelarii parafialnej).

 

Katecheza przed chrztem dla rodziców i chrzestnych

Odbywa się w sobotę przed niedzielą chrztu o godz. 19.00 w kościele (po zakończeniu Mszy św. wieczornej).

Rodzice, którzy proszą o chrzest dla swojego dziecka, powinni dawać publicznie świadectwo, że będą dla potomstwa żywym przykładem życia według zasad wiary. Chrzestni są współodpowiedzialni za katolickie wychowanie ochrzczonych.

Osoba, która pragnie zostać chrzestnym, powinna spełniać następujące warunki:

ma ukończone 16 lat

Przystąpiła do sakramentu bierzmowania

Jest w pełni praktykującym katolikiem

(nie posiada żadnych przeszkód do korzystania z sakramentów, np. ma zawarty ślub kościelny)

Przed chrztem przystąpiła do spowiedzi św.

Rodzice proszący o chrzest dziecka powinni przynieść ze sobą następujące dokumenty:

odpis aktu urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego

(jeśli dziecko urodziło się poza granicami Polski, akt powinien być przetłumaczony)

świadectwo ślubu kościelnego

zaświadczenia dla chrzestnych

(jeśli mieszkają poza naszą parafią – z parafii ich obecnego zamieszkania; chrzestni z naszej parafii powinni zgłosić się osobiście w naszej kancelarii)

zgodę z parafii zamieszkania na chrzest

(jeśli rodzice nie mieszkają na terenie naszej parafii)

Do załatwienia formalności związanych z chrztem potrzebne są następujące informacje:

dane rodziców dziecka:

imiona, nazwiska, nazwisko rodowe, daty urodzenia

dane dziadków dziecka:

imiona, nazwiska, nazwisko rodowe

dane chrzestnych:

 imiona, nazwiska, dokładny adres zamieszkania

Informacja dla osób żyjących w związkach niesakramentalnych

Dla osób żyjących w związkach niesakramentalnych lub nieformalnych przed ustaleniem daty chrztu dziecka parafia organizuje trzy katechezy chrzcielne. Uczestnictwo w nich jest obowiązkowe. Mają one na celu pogłębienie wiary i świadomości religijnej rodziców.

„Katechezy chrzcielne” są organizowane w III piątki każdego miesiąca o godz. 19.00 – w Domu Katechetycznym. 

msze rocznicowe

Msze święte z okazji I rocznicy Chrztu świętego odprawiamy w III niedzielę miesiąca o 14.00