1 DZIEŃ MIESIĄCA

czcimy w parafii relikwie św. Teresy od Dzieciątka Jezus (1873-1897)

Teresa, jako karmelitanka, w życiu zakonnym starała się z miłości ku Bogu doskonale spełniać wszystkie, nawet najmniejsze obowiązki. Nazwała tę drogę do doskonałości „małą drogą dziecięctwa duchowego”. Notowała swoje przeżycia duchowe; notatki te zostały później wydane jako „Dzieje duszy”.

PATRONKA:

  • misji katolickich