2 DZIEŃ MIESIĄCA

czcimy w parafii relikwie bł. Salomei (1211-1268) 

Polska księżniczka, księżna halicka, zakonnica w Zakonie Świętej Klary (klarysek), pierwsza klaryska polskiej gałęzi tego zakonu, dziewica.

PATRONKA:

  • Zawichostu, Skały